Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/281/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Widuchowa 2 Gmina Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXVI/281/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Widuchowa 2 Gmina Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz.1700 , z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 42,poz.340, Nr 98, poz.817) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 117 o pow. 0,0524 ha położonej w obrębie Widuchowa 2 Gmina Widuchowa, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/281/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Zgodnie z art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencja, może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych, czyli mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Nieruchomość nr 117 o pow. 0,0524 ha graniczy bezpośrednio z nieruchomością stanowiącą Własność Gminy Widuchowa, oznaczoną jako działka nr 118 o pow. 0,3896 ha na, której zlokalizowana jest przepompownia ścieków P1.
Ustalono, że część ogrodzenia wraz z bramą wjazdową znajduje się na działce nr 117, będącej w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa działka nr 117 i 118 położona jest w strefie R-Z - użytków zielonych i naturogenicznych z zakazem zabudowy z naniesioną infrastrukturą techniczną istniejącą przepompownią ścieków.
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie pismem z dnia 22.10.2009 poinformowała ,że nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 117 położona w obrębie Widuchowa 2 nie jest przedmiotem 1dzierżawy.
W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:16:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:16:58