Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/279/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXVI/279/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, 340, Nr 98 poz. 817) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niżej opisane lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 8a w Polesinach:
1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 29,42 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 18 m2 oraz z udziałem 3266/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 29/4 o powierzchni 0,0930 ha położonej w obrębie Polesiny, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00043249/6;

2) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,06 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o pow. 29,11 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 23,64 m2 w budynku gospodarczym oraz z udziałem 6734/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 29/4 o powierzchni 0,0930 ha położonej w obrębie Polesiny, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00043249/6.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Widuchowej Nr XIII/124 /99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/279/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 8A i budynkiem gospodarczym w Polesinach, oznaczonej jako działka nr 29/4 o pow. 0,0930 ha położonej w obrębie Polesiny, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1/Y00043249/6. W budynku mieszkalnym znajdują się dwa lokale mieszkalne. Z lokalami związany jest udział w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 29/4 o pow. 0,0930 ha położonej w obr. Polesiny. Najemcy lokalu nr 1 i lokalu nr 2 wystąpili z wnioskiem o kupno przedmiotowej nieruchomości.
Przepis art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków: jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Wnioskodawcy posiadają zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony.
Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Widuchowa Nr V/43/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określania zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy tego lokalu.
W związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:16:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:16:33