Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/275/2009 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXVI/275/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr128, poz. Nr181z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, Nr 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/200/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa, § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne wynosi:
1) 130,00 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 100,00 zł;
2) 100,00 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest wyższa niż 100,00 zł i nie przekracza 300,00 zł;
3) 80,00 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 300,00 zł i nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.”.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Widuchowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/275/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058), od 1 listopada 2009 r. zmieniła się wysokość zasiłku rodzinnego, będącego podstawą ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
Wysokość zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uległa zwiększeniu z kwoty 64,00 zł do kwoty 91,00 zł. Od 1 listopada 2009 r. wysokość stypendium nie może być niższa niż 72,80 zł (tj. 80% od kwoty 91,00 zł) i nie może przekraczać 182,00 zł ( tj. 200% od kwoty 91,00 zł).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa, przewiduje trzy wysokości stypendium szkolnego w zależności od wysokości dochodu w rodzinie, tj. 80,00 zł, 100,00 zł i 130,00 zł. Stawki te zwiększono o 10,00 zł w stosunku do obowiązujących stawek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:10:18