Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/271/2009 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr XXVI/271/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (z 2006r.Dz,U. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828,Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz.585,Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t - do 5,5 t włącznie - 618,00 zł,
b) powyżej 5,5 t - do 9,0 t włącznie - 824,00 zł,
c) powyżej 9 t - poniżej 12 t. - 1.030,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t - poniżej 12 t. - 1.030,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7,0 t - poniżej 12 t. - 1.030,00 zł,
b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.030,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.442,00 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Traci moc Uchwała XVIII/189/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/271/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych.
Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, w przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z 6 października 2009 r. /MP z 20 października Nr 67, poz.872/.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u271-09.doc (DOC, 68.50Kb) 2009-11-05 11:03:51 342 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:03:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:03:51