Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/268/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009.


UCHWAŁA Nr XXVI/268/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 90.000 zł
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6210 o kwotę 60.000 zł stanowiącej dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i przyłączy w m. Krzywin ul. Słoneczna.
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 30.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 129.974 zł
w tym:
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270 - 25.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4270 - 5.000 zł
- w dziale 754, rozdział 75405, § 6060 - 10.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010 - 2.552 zł
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4110 - 401 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 6050 - 35.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4010 - 6.100 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4110 - 921 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4170 - 2.560 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4110 - 378 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 4120 - 62 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 - 42.000 zł

§ 3. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu Gminy w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem nieruchomości o kwotę 41.000 zł

§ 4. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 9.974 zł
w tym:
- w dziale 853, rozdział 85395, § 0970 - 9.974 zł

§ 5. Zwiększa się limit dotacji ujętej w dziale 900 rozdział 90002 § 2650 określonej w uchwale budżetowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w zakresie pokrycia kosztów wywozu odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o kwotę 11.000 zł

§ 6. Tabela określająca plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/268/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Uchwała zmniejsza wydatki na udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i przyłączy w m. Krzywin ul. Słoneczna” do kwotę 105.000 zł. oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 30.000 zł. Zmniejsza się również limit rezerwy celowej na zakup nieruchomości o kwotę 41.000 zł. Uchwała zwiększa limit wydatków na:
- remonty dróg gminnych o kwotę 25.000 zł
- remonty chodników przy budynku Urzędu Gminy o kwotę 5.000 zł
- zakup miernika prędkości dla Policji o kwot 10.000 zł;
- rekultywacje składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze o kwotę 35.000 zł
- zatrudnienie instruktora zajęć sportowych na boisku „Orlik” w Krzywinie o kwotę 3.000 zł
- wykonanie projektu boiska „Orlik” w miejscowości Widuchowa
- wynagrodzenia osób przyjmowanych do pracy w ramach robót publicznych i interwencyjnych o kwotę łącznie 9.974 zł. Środki na ten cel pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal._do_u268-09.doc (DOC, 47.50Kb) 2009-11-05 11:01:49 277 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:01:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:01:49