Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Rady Nr XXVI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVI/286/2009 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. 2009-11-05 11:17:56
dokument Uchwała Nr XXVI/285/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:17:42
dokument Uchwała Nr XXVI/284/2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata. 2009-11-05 11:17:31
dokument Uchwała Nr XXVI/283/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 2009-11-05 11:17:20
dokument Uchwała Nr XXVI/282/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 2009-11-05 11:17:09
dokument Uchwała Nr XXVI/281/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Widuchowa 2 Gmina Widuchowa. 2009-11-05 11:16:58
dokument Uchwała Nr XXVI/280/2009 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2009-11-05 11:16:45
dokument Uchwała Nr XXVI/279/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:16:33
dokument Uchwała Nr XXVI/278/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:11:11
dokument Uchwała Nr XXVI/277/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:10:59
dokument Uchwała Nr XXVI/276/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:10:42
dokument Uchwała Nr XXVI/275/2009 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa. 2009-11-05 11:10:18
dokument Uchwała Nr XXVI/274/2009 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy. 2009-11-05 11:10:02
dokument Uchwała Nr XXVI/273/2009 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Dębogóra w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego. 2009-11-05 11:09:40
dokument Uchwała Nr XXVI/272/2009 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Widuchowa w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego. 2009-11-05 11:05:22
dokument Uchwała Nr XXVI/271/2009 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. 2009-11-05 11:03:51
dokument Uchwała Nr XXVI/270/2009 w sprawie podatku od nieruchomości. 2009-11-05 11:03:01
dokument Uchwała Nr XXVI/269/2009 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2009-11-05 11:02:27
dokument Uchwała Nr XXVI/268/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009. 2009-11-05 11:01:49