Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/234/2009 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.


UCHWAŁA Nr XXI/234/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 167, poz. 1760, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 218, poz. 1592, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz.1111) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Gminie Widuchowa tworzy się cztery obwody głosowania.

§ 2. Numery oraz granice obwodów głosowania określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr CLXXII/555/98 Zarządu Gminy Widuchowa z dnia 20 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/234/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Nr obwodu

Granice obwodu

1

Bolkowice, Dębogóra, Lubiczyn, Marwice Widuchowa, Widuchowa - Stacja.

2

Krzywin, Krzywinek, Ognica, Rynica, Widuchówko.

3

Kiełbice, Kłodowo, Pąkowo, Polesiny,Wilcze, Żarczyn, Żelechowo.

4

Czarnówko, Lubicz, Pacholęta.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/234/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Niniejsza uchwała nie przewiduje zmian w dotychczas obowiązującym podziale na stałe obwody głosowania gdyż nie zachodzą okoliczności ustawowe wymienione w art. 31 ustawy z dnia16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Uchwała niniejsza ma jedynie charakter porządkowy.
W bazie danych ewidencji ludności gminy Widuchowa, Widuchowa Stacja PKP ujmowana była jako ulica miejscowości Widuchowa.
Z osobami zamieszkującymi teren Stacji PKP Widuchowa w miesiącu wrześniu 2007 r. przeprowadzono konsultacje w sprawie nadania nazwy miejscowości Widuchowa - Stacja. Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr VIII/79/2007 z dnia 30 października 2007 r. wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Widuchowa - Stacja.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 234 ,poz.1586 ) z dniem 1 stycznia 2009 r. ustalona została urzędowa nazwa miejscowości Widuchowa - Stacja, osada.
W związku z powyższym do obwodu głosowania Nr 1 dopisano nową osadę Widuchowa - Stacja (dawna ulica Widuchowej).Dotychczasową praktyką było przypisywanie leśniczówki Krzywinek (w której zameldowanych jest pięć osób) do obwodu głosowania Nr 2. W trakcie weryfikacji ustalono, że Krzywinek leśniczówka powinien być wpisany literalnie w treści uchwały do obwodu głosowania Nr 2.
Poza tym zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej w uchwale w sprawie utworzenia obwodów głosowania nie ustala się siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Reasumując, przedkładany przez Wójta projekt uchwały ma wyłącznie charakter porządkowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:40:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:40:10