Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/231/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXI/231/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niżej opisane lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 1 przy ulicy Mickiewicza w Widuchowej:
1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 44,75 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą o pow. 4,94 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 9,10 m2 wraz z udziałem 4840 /10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 375 o powierzchni 0,0449 ha położonej w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 34504;
2) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 47,06 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą o pow. 6,51 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 9,10 m2 wraz z udziałem 5160/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 375 o powierzchni 0,0449 ha położonej w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 34504.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Traci moc §1 punk 5 Uchwały Rady Gminy w Widuchowej Nr XXII/140/ 93 z dnia 26.04.1993 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych położonych w Widuchowej przy ulicach: Grunwaldzkiej 1, Grunwaldzkiej 31, Grunwaldzkiej 37, Mostowej 1, Mickiewicza 1, Żeromskiego 1, w Krzywinie przy ul. Drzewiarzy i w Kłodowie 7 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/231/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1 przy ulicy Mickiewicza w Widuchowej i budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka nr 375 o pow. 0,0449 ha położonej w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 34504. W budynku mieszkalnym znajdują się dwa lokale mieszkalne. Z lokalami związany jest udział w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 375 o pow. 0,0449 ha położonej w obr. Widuchowa 2, Najemca lokalu nr 2 wystąpił z wnioskiem o kupno przedmiotowej nieruchomości.
Przepis art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi iż, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków: jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Wnioskodawca posiada zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony.
Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Widuchowa Nr V/43/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określania zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy tego lokalu.
W związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:38:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:38:26