Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/223/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009.


UCHWAŁA Nr XXI/223/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się własne dochody budżetu Gminy, o kwotę - 120.235
- w dziale 756, rozdział 75618, § 0460 - 20.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 2008 -100.235 zł

§ 2. Zwiększa się własne dochody budżetu Gminy, o kwotę - 74.823
- w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 - 74.823 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 100.235
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4278 - 100.235 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 329.149
- w dziale 757, rozdział 75702, § 8070 - 7.091 zł
- w dziale 758, rozdział 75814, § 2650 - 337 zł
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4270 - 17.458 zł
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4260 - 37.028 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4279 - 267.235 zł

§ 5. 1. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.686.281 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 752.578 zł
2) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 3.933.703 zł

§ 7. Tabela określająca plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 8. Tabela określająca limity wydatków na projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2009 i kolejnych otrzymuje brzmienie

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/223/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Uchwała:
- zmniejsza dochody z tytułu uzyskiwanej opłaty eksploatacyjnej o kwotę 20.000 zł
- zwiększa dochody z tytuły otrzymywanej subwencji oświatowej o kwotę 74.823 zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów
- zwiększa limit wydatków na zakup energii elektrycznej służących do oświetlenia ulicznego o kwotę 37.028 zł
- finansowanie zadania polegającego na remoncie świetlic wiejskich w miejscowościach: Pacholęta Ognica Żarczyn zostaje dostosowane w taki sposób aby poczynić starania o uzyskanie dofinansowania ze środków UE.
- zwiększa dotacje przedmiotową dla ZGK o kwotę 337 zł tytułem rozliczenia udzielonej dotacji na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki selektywnej odpadów w roku 2008
- zwiększa limit wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 7.091 zł
- zwiększa limit wydatków na pilny remont kanalizacji zewnętrznej Zespołu Szkół w Widuchowej o kwotę 17.458 zł
Wprowadza się korekty wartości przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u223-09.doc (DOC, 157.00Kb) 2009-03-26 10:31:26 265 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:31:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:31:26