Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/220/2009 w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2007- 2015".


 

UCHWAŁA Nr XXI/220/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2007- 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmianę Planu Odnowy Miejscowości Ognica zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/149/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 maja 2008 r., a przyjętą Uchwałą Zebrania Wiejskiego w Ognicy Nr 1 z dnia 10 marca 2009 r.

§ 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/220/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015”działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfikacji obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Plan Odnowy Miejscowości Ognica zatwierdzony został Uchwałą Nr XIV/149/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 maja 2008 r. Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków oraz aktualizację kosztorysów i zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości. Projektowaną zmianę przyjęło Zebranie Wiejskie w Ognicy Uchwałą Nr 1 z dnia 10 marca 2009 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA__do_u220.pdf (PDF, 1.33Mb) 2009-03-26 10:25:41 462 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:25:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-03-2009 10:26:52