Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwały Nr XVIII/198/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XVIII/198/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2005 r. Nr 130, poz.1087 , Nr 169 , poz.1420, Nr 175 , poz.1459, z 2006 r. Nr 104,poz.708, Nr 220, poz.1600, poz.1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz.369)Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Widuchowa darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego działającego za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kłodowo, stanowiących własność Gminy Widuchowa, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzone księgi wieczyste:
1) działka nr 130/1 o powierzchni 0,0154 ha, Kw nr SZ1Y/00057785/6;
2) działka nr 130/2 o powierzchni 0,0500 ha, Kw nr SZ1Y/00057785/6;
3) działka nr 131/1 o powierzchni 0,0151 ha, Kw nr SZ1Y/00056979/6.

2. Nieruchomości opisane w § 1ust.1 pkt 1,2, 3 darowane są na realizację celu publicznego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przez miejscowość Kłodowo i zmianą lokalizacji zatok autobusowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/198/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zwrócił się z wnioskiem o pozyskanie od Gminy Widuchowa działek nr 130/1,130/2 i 131/1 o łącznej powierzchni 0,0805 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kłodowo w związku z realizacją inwestycji polegającą na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przez miejscowość Kłodowo i zmianą lokalizacji zatok autobusowych.
Zgodnie z przepisami art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne.
Darowizny nieruchomości dokonuje Wójt Gminy za zgodą Rady Gminy.
W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna może być odwołana.
Uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na dokonanie darowizny będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego z obligatoryjnie określonym w tym akcie celem, na realizację którego nieruchomość jest darowana.
Przedmiotowe nieruchomości darowane są na realizację celu publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:35:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:35:42