Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwały Nr XVIII/194/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XVIII/194/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 229 pkt 3 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę Pana Henryka Wiśniewskiego na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej Pani Jolanty Żygadło uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/194/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r.

Dnia 30 września 2008 r. do Wójta Gminy Widuchowa wpłynęła skarga Pana Henryka Wiśniewskiego na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, Pani Jolanty Żygadło. Zgodnie z atr.229 pkt 3 KPA organem właściwym do rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest Rada Gminy. Badając skargę Komisja Rewizyjna dokonała odpowiednich ustaleń faktycznych poprzez odebranie wyjaśnień od Pani Jolanty Żygadło, Pani Renaty Kowalskiej i Pani Ewy Smulskiej (pracowników GOPS) oraz od wnoszącego skargę Pana Henryka Wiśniewskiego. Pan Henryk Wiśniewski zarzucił Pani Jolancie Żygadło Kierownikowi GOPS, że niewłaściwie odnosiła się do niego oraz że pozostaje bez pomocy, której pilnie potrzebuje. Zainteresowany potwierdził, że Pani Kierownik Jolanta Żygadło nie użyła wobec niego obraźliwych słów jak również w żaden sposób go nie znieważyła, miał jednak wrażenie, że traktowała go z góry, ponieważ mówiła podniesionym głosem.
Te odczucia Pana Henryka Wiśniewskiego nie znalazły potwierdzenia w wyjaśnieniach Pani Kierownik jak i pracownika GOPS.
Komisja ustaliła, że w ostatnich dwóch latach Pan Henryk Wiśniewski nie otrzymał żadnej negatywnej decyzji na złożone przez siebie podania o pomoc.
W świetle powyższych ustaleń i zebranych dowodów komisja stwierdziła, iż zarzuty nie potwierdziły się i uznała skargę za bezzasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:32:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:32:48