Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwały Nr XVIII/190/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Widuchowa.


-projekt-

UCHWAŁA Nr XVIII/190/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 84 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Widuchowa na udzielenie bonifikat od opłat rocznych ustalonych za nieruchomości oddawane w trwały zarząd zakładowi budżetowemu- Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na cele publiczne: grunty przeznaczone pod budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenie ludzi w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, budowa i utrzymywanie urządzeń do przesyłania energii elektrycznej, budowę i utrzymywanie obiektów ochrony zdrowia, tereny przeznaczone pod cmentarze w wysokości 99% dla niżej wymienionych nieruchomości oznaczonych jako działki:
1) obręb Bolkowice:
- nr 1/54 o powierzchni 0,4387 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 40585,
- nr 1/53 o powierzchni 0,0157 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 41035;

2) obręb Czarnówko:
- nr 14/8 o powierzchni 0,1425 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 34456,
- nr 344/4 o powierzchni 0,0296 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00057967/6;

3) obręb Dębogóra:
- nr 217 o powierzchni 0,90 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 26841,
- nr 21/13 o powierzchni 0,1368 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 35874,
- nr 23/2 o powierzchni 2,24 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 31399;

4) obręb Krzywin:
- nr 959/1 o powierzchni 0,46 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00031331/1,
- nr 922 o powierzchni 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 46567,
- nr 134/12 o powierzchni 0,09 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 31329,
- nr 134/16 o powierzchni 0,31 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 60471;

5) obręb Lubicz:
- nr 237 o powierzchni 0,40 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 26361;

6) obręb Marwice:
- nr 238 o powierzchni 0,44 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 26835;

7) obręb Ognica:
- nr 66 o powierzchni 0,90 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 26370,
- nr 304/3 o powierzchni 0,4131 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00057965/2,
- 531/3 o powierzchni 0,1642 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 45009;

8) obręb Widuchowa 1:
- nr 73 o powierzchni 1,0442 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00056966/2;

9) obręb Widuchowa 2:
- nr 710 o powierzchni 0,3733 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 31374,
- nr 467 o powierzchni 2,1658 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 31344,
- nr 516/1 o powierzchni 0,1015 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 44570,
- nr 306 o powierzchni 0,0110 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00044393/7,
- nr 599/2 o powierzchni 1,4209 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 25521,
- nr 649/2 o powierzchni 0,0331 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 46566;

10) obręb Widuchowa 3:
- nr 29 o powierzchni 0,0209 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 46520;

11) obręb Żelechowo:
- nr 766/15 o powierzchni 0,2835 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 37326.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Widuchowa Nr XXV/213/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Widuchowa.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/190/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu na jaki nieruchomość została oddana i wynosi 0,3% ceny za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną.
Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych jeżeli nieruchomość jest oddana na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;
Nieruchomości znajdujące się w zasobach komunalnych przeznaczone są na cele publiczne: hydrofornie, trafostacje, studnie głębinowe, cmentarze, ośrodki zdrowia, baza ZGK, wysypisko śmieci, oczyszczalnia ścieków, przepompownie, bank i przekazane zostaną w trwały zarząd na rzecz ZGK w związku z czym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:29:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:29:46