Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty uchwały Nr XVIII/186/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2008.


-projekt-

UCHWAŁA Nr XVIII/186/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się własne dochody budżetu Gminy, o kwotę - 770
- w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 770 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 39.000
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4010 - 31.000 zł
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4110 - 8.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 39.770
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 - 20.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90004, § 4300 - 16.000 zł
- w dziale 801, rozdział 80104, § 2510 - 770 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w dziale 900, rozdz. 90002, § 2650 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 5.Tabela określająca plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa w latach 2008 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/186/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r.

Uchwała:
- zwiększa dochody z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 770 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna” Środki przekazane zostaną dla przedszkola zorganizowanego w formie zakładu budżetowego jako zwiększenie dotacji podmiotowej w rozdziale 80104. (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 394/2008 z dnia 8.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok.)
- przesuwa się środki na zabezpieczenie utrzymania zimowego dróg oraz oznakowanie drogi w Lubiczu a także ciecia pielęgnacyjno techniczne drzew i krzewów
-zwiększa się dotacje przedmiotową o 3000 zł na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal._do_u186-08.doc (DOC, 207.00Kb) 2008-11-24 11:24:23 233 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:24:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-11-2008 11:26:44