Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/180/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dębogóra Gmina Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XVII/180/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dębogóra Gmina Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 23/34 o pow. 0,0167 ha położonej w obrębie Dębogóra Gmina Widuchowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/180/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 października 2008 r.

Zgodnie z art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencja, może w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych, czyli mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Nieruchomość nr 23 /34 o pow. 0,0167 ha stanowi drogę gruntową wewnętrzną, która stanowi dojazd do działki nr 23/32 stanowiącej własność Gminy Widuchowa, wykorzystywanej jako boisko sportowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 22-10-2008 13:38:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 22-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 22-10-2008 13:38:40