Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XVII/184/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żelechowo nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XVII/184/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żelechowo nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców wsi Żelechowo nieruchomość zabudowaną w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 o pow. 0,0968 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żelechowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 33708.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/184/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 października 2008 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 o pow. 0,0968 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żelechowo. Przedmiotowa nieruchomość do zasobów komunalnych przejęta została od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie. Gmina przejmując nieruchomości od Agencji otrzymała umowy najmu, z których wynika, że najemca lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 78a w Żelechowie jest uprawniony do korzystania z pomieszczenia gospodarczego.
Ponieważ budynek gospodarczy położony jest na odrębnej nieruchomości nie może być zbyty w drodze bezprzetargowej jako pomieszczenia przynależne do lokalu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, przetargu pisemnego nieograniczonego i przetargu pisemnego ograniczonego. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
O zastosowanej formie przetargu decyduje organizator.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-10-2008 15:39:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-10-2008 15:39:56