Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XVII/183/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XVII/183/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 2 o pow. 54,10 m2 w budynku nr 78a w Żelechowie, dla którego Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 49294 wraz z udziałem w 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 169/4 o powierzchni 0,1153 ha położonej w obrębie geodezyjnym Żelechowo.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/183/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 października 2008 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 54,10 m2 w budynku nr 78a w Żelechowie wraz z udziałem w 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 169/4 o pow.0,1153 ha położonej w obrębie Żelechowo. Najemca lokalu wystąpił z wnioskiem o kupno przedmiotowej nieruchomości.
Przepis art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi iż, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a , przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków: jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Widuchowa Nr V/43/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określania zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy tego lokalu.
W związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-10-2008 15:39:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-10-2008 15:39:21