Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XVII/181/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XVII/181/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niżej opisane lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 41 w Rynicy:
1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 72,12 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą o pow. 11,21 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 23,14 m2 oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w 3782/10000 części w działce gruntu nr 109/2 o powierzchni 0,2284 ha położonej w obrębie Rynica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00053359/3;

2) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 54,24 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą o pow. 17,58 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 33,28 m2 oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału w 3734/10000 części w działce gruntu nr 109/2 o powierzchni 0,2284 ha położonej w obrębie Rynica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00053359/3.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Traci moc Uchwała Rady Gminy w Widuchowej Nr XIX/208/97 z dnia 14.03.1997 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1,2,3 w budynku nr 41 w Rynicy wraz z udziałem w budynku gospodarczym oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 109 o pow. 2900 m2, na której te budynki są usytuowane.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/181/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 października 2008 r.

Gmina Widuchowa jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 41 i budynkiem gospodarczym położonym w Rynicy. W budynku mieszkalnym znajdują się trzy lokale mieszkalne z czego lokal nr 1 i nr 2 stanowią własność Gminy Widuchowa. Z lokalami związany jest udział w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 109/2 położonej w Rynicy, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00053359/3.
Najemca lokalu nr 2 wystąpił z wnioskiem o kupno przedmiotowej nieruchomości.
Przepis art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi iż, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków: jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Zgodnie z § 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Widuchowa Nr V/43/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określania zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy tego lokalu.
W związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-10-2008 15:38:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-10-2008 15:38:04