Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/113/2008 w sprawie ustalenia opłat za wywóz i składowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.


UCHWAŁA Nr XI/113/2008

RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia opłat za wywóz i składowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz.770 z 1998r. Nr106, poz. 668, z 2003r Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące opłaty za usługi o charakterze użyteczności publicznej:
1) za wywóz przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej i przyjęcie na składowisko w miejscowości Kaliska z terenu gminy 1 m3 odpadów komunalnych stałych w wysokości - 91,71 PLN netto,
2) za przyjęcie na składowisko w miejscowości Kaliska odpadów komunalnych stałych w wysokości - 139,80 PLN za 1 Mg.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/34/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za wywóz i składowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gminy.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/113/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Koszt zbierania i składowania 1 m3 odpadów komunalnych w roku 2007 wynosi 45.01 zł. netto w tym za przyjęcie odpadów na składowisko 1 m3 odpadów w miejscowości Kaliska stawka wynosiła 16,64 zł netto.

Rok

Całkowite koszty wywozu i składowania

Wywóz odpadów komunalnych

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty na składowisku Kaliska

Opłaty za wywóz nieczystości stałych z gminy w zł netto

w zł

w 1 m3

w zł za 1Mg

za 1 m3

za 1 m3

pojemnik

2005

104.999

2.451
342 zrzut ind.

14,87

składowisko Dębogóra

42,40

4,66

2006

129.024

2.481

16,64

42,40

4,66

2007 za 9 m-cy

118.621,54

1.514,03

15,71

16,64

45,01

4,95

2008

216.811

2.364

139,80

42,64

91,71

10,09

* opłaty za odpady komunalne zmieszane - przyjęto średnio 305kg odpadów na 1 m3

Stawka na rok 2008 obejmuje planowane roczne koszty obsługi, zbierania odpadów, utrzymania samochodu specjalistycznego z uwzględnieniem wzrost wskaźników cenotwórczych powiększone o koszty pośrednie oraz wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska z 15,71 zł za 1 Mg odpadów zmieszanych komunalnych na 75 zł ustalonych przez Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 r. Opłaty za składowanie odpadów na składowisku w m. Kaliska za rok 2008 planuje się rocznie w wysokości 105 tys. zł, to około 720 ton odpadów. W stawce zawarte są koszt monitorowania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dębogóra t.j badanie wody z czterech piezometrów planowany koszt badań rocznie to około 5.600 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 01-02-2008 10:53:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 01-02-2008 10:53:54