Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/107/2008 w sprawie projektu Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.


UCHWAŁA Nr XI/107/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie projektu Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz128, z 2006, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, z 2007 Nr 138, poz. 974, z 2007, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Opiniuje się negatywnie przedłożony projekt Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.
2. Treść negatywnej opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/107/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry pismem z dnia 03.01.2008r. przedłożył projekt Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry celem zaopiniowania i uzgodnienia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Rada Gminy opiniuje projekt planu ochrony dla Parku Krajobrazowego, natomiast zgodnie z art.19 ust.2 pkt 2 Rada Gminy uzgadnia powyższy projekt w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości nie będących własnością Skarbu Państwa.
Ponieważ na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry w granicach Gminy Widuchowa występuje tylko własność Skarbu Państwa Rada Gminy nie jest właściwa do uzgodnienia powyższego planu.
Zgodnie z art. 89 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz 1591, z 2001r. z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest zaopiniować projekt Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.
Nie zajęcia stanowiska w tym terminie uznaje się za przyjęcie projektu Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry w brzmieniu przesłanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__cznik_do_u107-08.doc (DOC, 41.50Kb) 2008-02-01 10:48:44 260 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 01-02-2008 10:48:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 01-02-2008 10:48:44