Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/106/2008 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w roku 2008 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


UCHWAŁA Nr XI/106/2008
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w roku 2008 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz.1832 z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kalkulowanej według stawki jednostkowej jednego cyklu transportowego odpadów selektywnych gromadzonych na terenie Gminy Widuchowa na 476,19 zł/cykl transportowy.
2. Kalkulacje określonej w ust. 1 stawki dotacji przedmiotowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XI/106/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej

1. Łączna liczba cykli transportowych odpadów selektywnych - 42 cykli.
2. Łączne planowane koszty wywozu odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 20.000 zł.
3. Stawka jednostkowa dotacji(pkt 2/pkt 1) = 476,19 zł/cykl transportowy.

Zwiększona ilość cykli wywozów wynika z zakupu dodatkowych pojemników. Natomiast stawka jednostkowa została wyliczona na podstawie rzeczywistych kosztów wywozu w roku 2007 i zwiększona o 5 % ze względu na planowany wzrost cen paliwa.

Za cykl transportowy uważa się wywóz 9 m3 odpadów selektywnych, odpadów pet lub szkła.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/106/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Stosownie do zapisów art. 174 ustawy o finansach publicznych z budżetu gminy można udzielić dla zakładu budżetowego dotacji przedmiotowej kalkulowanej według stawek jednostkowych. Stawkę dotacji przedmiotowej ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 01-02-2008 10:47:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 01-02-2008 10:47:22