Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/83/2007 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr IX/83/2007
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006r.Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218) oraz art. 10 ust. 1, 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t - do 5,5 t włącznie - 600,00 zł
b) powyżej 5,5 t - do 9,0 t włącznie - 800,00 zł
c) powyżej 9 t - poniżej 12 t. - 1.000,00 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t - poniżej 12 t. - 1.000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 t. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
a) od 7,0 t - poniżej 12 t. - 1.000,00 zł
b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł

§ 2.Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe służące do wywozu odpadów komunalnych.

§ 3.Obniża się stawki podatku od środków transportowych wymienionych w § 1 pkt 1 a- c, pkt 2 a, pkt 3 a, pkt 4, wyprodukowanych po 2004 roku o 3,0 %.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Traci moc Uchwała XXIX/261/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/83/2007
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 listopada 2007 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2006 r. Dz.U. Nr 121 poz. 844) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych.
Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, w przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z 10 października 2007 r. /MP z 19 października Nr 76 poz.813/

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u083-07.doc (DOC, 61.50Kb) 2007-12-03 11:24:23 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-12-2007 11:24:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-12-2007 11:24:23