Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr IX/88/2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości


- projekt -

UCHWAŁA Nr IX/88/2007
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116,poz.1203,z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138 , poz.974 , Nr 173 , poz.1218) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Widuchowa od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 468 o pow. 0,1797 ha położonej w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/88/2007
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 listopada 2007 r.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 467 o pow. 0,1797 ha położona w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2 wchodzi w skład Zasobu Własność Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie.
Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana będzie na realizację zadań własnych Gminy -powiększenie cmentarza.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa uchwalonego Uchwałą Nr XXX/ 308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 1998 r. z późn. zm. ww. nieruchomość oznaczona jest symbolem ZC - cmentarz.
Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającej na przyłączeniu do działki nr 467 działki nr 468, położonej w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2 w celu powiększenia terenu cmentarza komunalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-11-2007 10:34:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-11-2007 10:34:28