Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr IX/85/2007 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.


- projekt-

UCHWAŁA Nr IX/85/2007
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 47 ust. 1 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 41 poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.:
1) kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej:
a) tematyka kontroli:
- kontrola wywozu nieczystości stałych i płynnych w 2007 r.,
b) termin kontroli: styczeń 2008 r.;

2) kontrola Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty Kultury i Sportu:
a) tematyka kontroli:
- realizacja wydatków Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2007r.,
b) termin kontroli: styczeń 2008 r.;

3) kontrola Zespołu Szkół w Widuchowej:
a) tematyka kontroli:

- kontrola wykorzystania sali sportowo-widowiskowej po zajęciach lekcyjnych,
- kontrola wykorzystania środków uzyskanych z budżetu Gminy na zajęcia pozalekcyjne w 2006 r. i w 2007 r.,
- kontrola wydatków rzeczowych za 2007 r.,
b) termin kontroli: luty 2008 r.;

4) kontrola Szkoły Podstawowej w Krzywinie:
a) tematyka kontroli:
- kontrola wykorzystania środków z budżetu Gminy na zajęcia pozalekcyjne w 2006 r. i w 2007 r.,
- kontrola wydatków rzeczowych za 2007 r.,
b) termin kontroli: luty 2008 r.;

5) kontrola Gminnego Przedszkola w Widuchowej:
a) tematyka kontroli:
- wykonanie budżetu Gminnego Przedszkola w Widuchowej w 2007 r.,
b) termin kontroli: styczeń 2008 r.;

6) kontrola klubów sportowych: „Czarni” Czarnówek i „Orzeł” Żelechowo:
a) tematyka kontroli:
- kontrola wydatków w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie finansowanym z budżetu Gminy za 2007 r.,
b) termin kontroli: luty 2008 r.;

7) kontrola wydatków rad sołeckich: Lubicz i Żelechowo:
a) tematyka kontroli:
- wydatkowanie środków z budżetu Gminy na działalność rad sołeckich za 2007 r.,
b) termin kontroli: marzec 2008 r.;

8) kontrola Referatu Finansów:
a) tematyka kontroli:
- wykonanie budżetu za 2007 r.,
b) termin kontroli: luty/marzec 2008 r.;

9) kontrole na zlecenie Rady Gminy w zakresie wskazanym przez Radę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/85/2007
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 listopada 2007 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami) oraz zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615) Komisja Rewizyjna jako komisja stała działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-11-2007 10:33:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-11-2007 10:33:31