Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr IX/84/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007.


- projekt -

UCHWAŁA Nr IX/84/2007
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 144.770 zł
- w dziale 600 rozdział 60016, § 6050 - 114.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80104, § 2510 - 490 zł
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4010 - 30.280 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 44.090
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 10.000 zł
- w dziale 700, rozdział 70005, § 4430 - 2.500 zł
- w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 - 15.500 zł
- w dziale 854, rozdział 85415, § 3260 - 490 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 4270 - 15.600 zł

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu w § 957 przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 100.680 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 500.519 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 470.919 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -29.600.zł.

§ 5. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa na lata 2006-2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela określająca plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/84/2007
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 listopada 2007 r.

Niniejsza uchwała:
- z powodu przedłużającej się procedury wykonania dokumentacji zmniejsza się limit wydatków na zadaniu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkiewicza, Mickiewicza, Reymonta w Widuchowej o kwotę 114.000 zł uprzednio planowanej również na rozpoczęcie zadania. Limit wydatków zostaje przesunięty na lata następne.
- zmniejsza się limit wydatków na dotacje podmiotową dla Gminnego Przedszkola o kwotę 490 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę środków finansowych nad zapotrzebowaniem dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne.
- zwiększa limit wydatków w roku 2007 na przygotowanie wypisów i wyrysów, oraz opłat sadowych o wpis do ksiąg wieczystych w ramach prowadzonych działań w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę łączną 12.500 zł
- zwiększa limit wydatków na wykonanie opracowań ekofizjograficznych i planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę łączną 15.500 zł
- zwiększa limit wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Lubiczu oraz o kwotę 15.600 zł w celu przystosowania świetlicy do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Wioska internetowa - kształcenie na odległość”. Projekt ma spełniać cel kulturalno-oświatowy na terenach wiejskich.
Na skutek zmniejszenia limitu wydatków obniżeniu ulega planowany deficyt budżetu gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__czniki_do_u084-07.doc (DOC, 128.00Kb) 2007-11-26 10:33:10 266 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-11-2007 10:33:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-11-2007 10:33:10