Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Widuchowa - podinspektor ds. inwestycji


Wójt Gminy Widuchowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

podinspektor ds. inwestycji
nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o jednej z wymienionych specjalności: budowlanej, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska,
b) obsługa komputera /programy WORD, Excel/,
c) znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego, zamówień publicznych, planowania przestrzennego, ochrony środowiska,
d) podstawowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządów gminnych,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność,
c) posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i innych zadań (opracowywanie, składanie i realizacja projektów),
b) współudział przy opracowywaniu dokumentów i opracowań strategicznych,
c) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych,
d) przygotowywanie dokumentacyjne zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych,
e) bieżący nadzór nad realizacją inwestycji, rozliczenie końcowe zadań i zgłaszanie do użytkowania,
f) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,
g) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie o stanie zdrowia,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania przy naborze, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 (Referat Organizacyjny) lub pocztą na adres Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. inwestycji” w terminie do dnia 09 listopada 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Widuchowa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.
„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście* ”.

* - niewłaściwe skreślić

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.
Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-10-2007 10:00:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-10-2007 10:00:51