Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.


UCHWAŁA Nr II/12/2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 q żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok do wysokości - 28,00 zł

§ 2.1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych.
3. Wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/260/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/12/2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 6 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Rada Gminy posiada upoważnienie do obniżenia średniej ceny skupu żyta, ustalonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art.6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntu równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
2) od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5,0 q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2006 roku wyniosła 35,52 zł za 1 q (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego M.P.06.74.745).
Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową rolników gminy, Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę 1 q żyta stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego do kwoty 28,00 zł za 1 q.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-01-2007 14:21:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-01-2007 14:21:22