Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr III/14/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006.


- projekt -

UCHWAŁA Nr III/14/2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na zadania bieżące Gminy, o kwotę - 75.375
- w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 12.571 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110 - 30.804 zł
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110 - 32.000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne Gminy, o kwotę - 599.922
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 - 599.922 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu na zadania bieżące Gminy, o kwotę - 4.689
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4260 - 4.689 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne Gminy, o kwotę - 70.686
- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 - 70.686 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 203.027 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki środków jednostki w kwocie - 203.027 zł
z tego:
a) nadwyżki z lat ubiegłych - 173.427 zł
b) wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 29.600 zł

§ 6. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa na lata 2006-2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/14/2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Niniejsza uchwała:
- przesuwa limity wydatków na zadania wypłat zasiłków pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz dożywiania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wzdłuż miejscowości Lubicz”. Zmniejszenie limitu wydatków ze środków własnych na wymienione cele jest możliwe po uzyskaniu zwiększonych dotacji z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy. Przesuniecie wydatków o kwotę łącznie 70.686 zł spowoduje pełne wykorzystanie dotacji z budżetu państwa i umożliwi wydatkowanie niezaangażowanych środków własnych na zadania inwestycyjne. Konieczność zwiększenia zakresu zadania oraz limitu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi wzdłuż miejscowości Lubicz” wynika z przedstawionego przez komisję - w tym inspektora nadzoru protokołu konieczności oraz zgłaszanych wniosków mieszkańców. Zwiększenie zakresu zadania wynika między innymi z konieczności wykonania dodatkowych wjazdów do posesji.
- zmniejsza limity wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej” o kwotę 599.922 zł. Skutkuje to zmniejszeniem deficytu budżetu o tę samą kwotę.
- 4.689 zł zapisuje na zwiększenie limitu wydatków z tytułu opłat za energię elektryczną za oświetlenie uliczne. Koszty oświetlenia w ostatnim okresie są o 9.000 zł wyższe niż koszty analogicznego okresu ubiegłego roku.
Kwoty wydatków na wieloletnich zadaniach inwestycyjnych wymagają odpowiednich korekt w tabeli „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa na lata 2006-2008”.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__cznik_do_u014-06.doc (DOC, 80.00Kb) 2006-12-27 13:46:32 230 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 27-12-2006 13:46:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 27-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 27-12-2006 13:46:32