Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr III/23/2006 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.


- projekt -

UCHWAŁA Nr III/ 23 /2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z § 47 ust. 1 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 41 poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615) przyjmuje się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.:

1) kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej:
a) tematyka kontroli:
- sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych,
- kontrola gospodarki mieszkaniowej,
b) termin kontroli: styczeń 2007 r.;

2) kontrola Zespołu Szkół w Widuchowej:
a) tematyka kontroli:
- sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych,
- kontrola zgodności, przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- wykonanie budżetu w roku 2006,
b) termin kontroli: luty 2007 r.;

3) kontrola Szkoły Podstawowej w Krzywinie:
a) tematyka kontroli:
- sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych,
- kontrola zgodności, przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b) termin kontroli: luty 2007 r.;

4) kontrola Referatu Finansów:
a) tematyka kontroli:
- wykonanie budżetu za 2006 r.,
- kontrola umorzeń podatków w 2006 r.,
b) termin kontroli: marzec 2007 r.;

5) kontrola wydatków Rad Sołeckich Widuchowej i Krzywina:
a) tematyka kontroli:
- wydatkowanie środków z budżetu Gminy na działalność z Rad Sołeckich za rok 2006 r.,
b) termin kontroli: styczeń 2007 r.;

6) kontrola Klubów Sportowych KS Łabędź Widuchowa, KLUKS Krzywin:
a) tematyka kontroli:
- kontrola wydatków w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie finansowanym z budżetu gminy,
b) termin kontroli: luty 2007 r.;

7) kontrole na zlecenie Rady Gminy w zakresie wskazanym przez Radę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/ 23 /2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisje rady zobowiązane są do przedkładania swoich planów pracy Radzie Gminy, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy na 2007 r. i przedkłada go do akceptacji Radzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 27-12-2006 13:45:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 27-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 27-12-2006 13:45:37