Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr I/7/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr I/7/2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) i art. 21 ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122,
poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218 ) i § 3, § 6 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 )
oraz § 77 ust. 2 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Widuchowa ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 673, Nr 93,
poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Widuchowa w następującej
wysokości :

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości ……………… zł
( słownie złotych : ……………………………….. );
2) dodatek funkcyjny w wysokości ……………… zł
( słownie złotych : ……………………………….. );
3) dodatek za wieloletnią pracę według zasad określonych w art.21 ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi
zmianami).

§ 2. Obowiązki pracodawcy wobec Wójta, za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, pełni
Przewodniczący Rady Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/9/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widuchowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr I/7/2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 27 listopada 2006 r.

W związku ze złożeniem ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Widuchowa,
a co za tym następuje objęciem obowiązków Wójta, zachodzi potrzeba ustalenia dla niego
wynagrodzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-11-2006 14:42:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-11-2006 14:42:27