Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr I/4/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


- projekt -

UCHWAŁA Nr I/4/2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zgodnie z § 46 pkt 1 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Widuchowa ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 673, Nr 93,
poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615 ) oraz z § 1 pkt 1 Uchwały Nr I/ 3 /2002 w sprawie
ustalenia maksymalnych składów komisji, powołuje się trzyosobową Komisję Rewizyjną
w składzie :

1) ………………………….;

2) ………………………….;

3) ………………………….. .

§ 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej między innymi należy opiniowanie wykonania budżetu
gminy, kontrolowanie działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych.

§ 3. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybiorą spośród siebie
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr I/4/2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 27 listopada 2006 r.

Zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z § 46 pkt 1
Statutu Gminy Widuchowa komisją stałą Rady Gminy jest Komisja Rewizyjna, w związku
z powyższym zachodzi potrzeba jej powołania w nowej kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-11-2006 14:41:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-11-2006 14:41:09