Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr I/1/2006
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Gminy Widuchowa stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Widuchowa ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 673, Nr 93,
poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615 ), w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego
bezwzględną większością głosów, Przewodniczącym Rady Gminy Widuchowa został/a
wybrany/a Radny/a …………………………………

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr I/1/2006
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 27 listopada 2006 r.

Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) stanowi, iż Rada Gminy wybiera ze swego
grona przewodniczącego rady bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Gminy Widuchowa, Rada Gminy na pierwszej sesji wybiera
Przewodniczącego Rady.
W związku z powyższym przedkłada się niniejszy projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-11-2006 14:39:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-11-2006 14:39:31