Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa na lata 2004-2012


 

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
GMINY WIDUCHOWA

na lata 2004 - 2012

 

SPIS TREŚCI

 

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot, podstawa formalna i zakres opracowania
1.2. Potrzeba i cel opracowania
1.3. Podstawa prawna opracowania
1.4. Wykorzystane materiały
1.5. Terminologia
II. ANALIZA OBECNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI
2.1. Dane ogólne
2.2. Ilość powstających odpadów
2.2.1. Odpady komunalne
2.2.1.1. Odpady komunalne z gospodarstw domowych
2.2.1.2. Inne odpady komunalne
2.2.2. Odpady niebezpieczne
2.2.2.1.Odpady niebezpieczne z przemysłu, działalności handlowej i usługowej
2.2.2.2. Odpady medyczne i weterynaryjne
2.2.2.3. Wraki samochodowe
2.2.3. Odpady inne niż niebezpieczne
2.2.3.1. Odpady z przemysłu, działalności handlowej i usługowej
2.2.3.2. Odpady z oczyszczalni ścieków
2.2.4. Łączna szacowana ilość powstających odpadów
2.3. System zbiórki odpadów komunalnych
2.4. Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
2.4.1. Obecnie eksploatowane składowiska odpadów
2.4.2. „Dzikie” wysypiska śmieci
2.5. Zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne
2.6. Podsumowanie
III. PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI I SKŁADU ODPADÓW
IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
4.1. Założenia wynikające z krajowego planu gospodarki odpadami
4.2. Założenia wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
4.3. Założenia wynikające z powiatowego planu gospodarki odpadami
4.4. Cele i zadania gminnego planu gospodarki odpadami
V.GMINNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
5.1. Wprowadzenie
5.2. System gospodarki odpadami komunalnymi
5.2.1. Założenia ogólne
5.2.2. System zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych
5.2.3. System zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych
5.2.4. System gospodarki odpadami biodegradowalnymi
5.2.4.1. Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych
5.2.4.2. Odpady biodegradowalne z innych źródeł
5.2.5. System gospodarki odpadami wielkogabarytowymi
5.2.6. System gospodarki odpadami niebezpiecznymi
5.2.6.1. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych
5.2.6.2. Odpady niebezpieczne z działalności gospodarczej
5.2.7. System gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne
5.3. System transportu, odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
5.3.1. Transport odpadów komunalnych
5.3.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
5.3.2.1. Zamykanie i rekultywacja istniejących instalacji
5.3.2.2. Nowe instalacje
VI.KRÓTKOTERMINOWY PLAN DZIAŁAŃ ORAZ DŁUGOTERMINOWY PROGRAM STRATEGICZNY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
VII.ZASADY PROWADZENIA EDUKACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
7.1. Potrzeba edukacji ekologicznej
7.2. Sposoby prowadzenia akcji edukacyjnej społeczeństwa
7.2.1. Decydenci
7.2.2. Edukacja dzieci i młodzieży
7.2.3. Edukacja dorosłych
7.3. Społeczne kampanie informacyjne
7.3.1. Media w kampanii informacyjnej
7.3.1.1. Prasa lokalna
7.3.1.2. Lokalne rozgłośnie radiowe
7.3.1.3. Internet
7.3.2. Okresowe kampanie informacyjne
7.3.2.1 Akcja ulotkowa
7.3.2.2. Festyny
7.3.2.3. Gminna Debata
VIII.NAKŁADY INWESTYCYJNE WPROWADZANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
8.1. System gromadzenia odpadów
8.1.1. Zmieszane odpady balastowe
8.1.2. Surowce wtórne
8.1.3. Bioodpady
8.2. System zbiórki i transportu odpadów
8.3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
8.3.1. Zakład Recyklingu
8.3.2. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych
8.3.3. Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych
8.3.4. Kompostownia
8.3.5. Składowisko odpadów
IX. SPOSOBY FINANSOWANIA REALIZACJI PLANU
9.1. Emisja obligacji komunalnych
9.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9.3. EkoFundusz
9.4. Wsparcie finansowe dla krajów członkowskich Unii Europejskiej.
9.5. Kredyty Banku Ochrony Środowiska
9.6. Partnerstwo publiczno-prywatne
9.7. Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
9.8. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców przeznaczona na ochronę środowiska
X. SYSTEM MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU
10.1. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami
10.1.1. Instrumenty prawne
10.1.2. Instrumenty finansowe
10.1.3. Instrumenty społeczne
10.1.4. Instrumenty strukturalne
10.2. Monitorowanie Planu Gospodarki Odpadami
10.2.1. Zasady monitoringu
10.2.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych
XI.WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO
XII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za??cznik Planu Gospodarki Odpadami.doc (, 11.51Mb) 2005-01-06 11:02:18 473 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-01-2005 11:02:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-12-2011 11:24:51