Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 248/2004 zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 248/2004
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 grudnia 2004 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa.
Na podstawie art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155) oraz rozdziału III pkt 1 instrukcji inwentaryzacyjnej przyjętej Zarządzeniem Nr 183/2004 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21 maja 2004 r., zarządzam co następuje:

W Zarządzeniu Nr 236/2004 Wójta Gminy Widuchowa w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Widuchowa wprowadza się następujące zmiany:

1) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarządzam przeprowadzenia spisu z natury w następujących polach spisowych:

 1. Urząd Gminy Widuchowa

 2. Szkoła Podstawowa w Krzywinie wraz filią w Żelechowie

 3. Zespół Szkół w Widuchowej

 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej (wraz z filią w Krzywinie)

 5. Ośrodek Pomocy Społecznej

 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Widuchowej

 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie

 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ognicy

 9. Magazyn Obrony Cywilnej

 10. Świetlica wiejska w Rynicy

 11. Świetlica wiejska w Żelechowie

 12. Świetlica wiejska w Żarczynie

 13. Świetlica wiejska w Lubiczu

 14. Świetlica wiejska w Dębogórze

 15. Świetlica wiejska w Marwicach

 16. Świetlica wiejska w Pacholętach

17) Świetlica wiejska w Ognicy

18) Świetlica wiejska w Czarnówku

19) Świetlica wiejska w Bolkowicach

20) Świetlica wiejska w Kłodowie

21) Klub sportowy w Krzywinie

22) Klub sportowy w Żelechowie

23) Klub sportowy w Widuchowie

24) Klub sportowy w Czarnówku”;

2) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:

 1. Janina Stojek - przewodniczący

 2. Halina Łoik - członek

 3. Jadwiga Ucher -członek

oraz zespoły spisowe :

Zespół spisowy Nr 1 do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Widuchowej, Ośrodku Pomocy Społecznej, Bibliotece oraz świetlicach wiejskich w składzie:

  1. Anna Witek - przewodnicząca

  2. Ewa Smulska - członek

  3. Renata Kowalska - członek

Zespół spisowy Nr 2 do przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie OC, budynkach, obiektach inżynierii lądowej i wodnej w składzie:

 1. Wojciech Krosnowski - przewodniczący

 2. Danuta Budkiewicz-Mokros - członek

 3. Krystyna Białek - członek

Zespół spisowy Nr 3 do przeprowadzenia inwentaryzacji w Ochotniczych Strażach Pożarnych, klubach sportowych, środków transportu w składzie:

 1. Mariusz Gralak - przewodniczący

 2. Mariola Miskis - członek

 3. Bogusława Siebert - członek

Zespół spisowy Nr 4 do przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół w Widuchowej, w składzie:

 1. Alicja Pałka - przewodnicząca

 2. Elżbieta Świder - członek

 3. Bogusława Siebert - członek

Zespół spisowy Nr 5 do przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Krzywinie (wraz filią w Żelechowie), w składzie:

 1. Laura Łojek - przewodnicząca

 2. Teresa Wypchło - członek

 3. Danuta Budkiewicz-Mokros - członek

Zespół spisowy Nr 6 do przeprowadzenia spisu z natury wartości niematerialnych i prawnych

 1. Monika Stolarz - przewodnicząca

 2. Krzysztof Pawlak - członek (informatyk)

 3. Mariusz Gralak - członek

Osoby powołane na członków zespołu ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.”;

3) Ustęp 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do złożenia sprawozdania końcowego z przebiegu inwentaryzacji (spisu z natury) do dnia 15.01.2004 r.”;

4) Ustęp 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej przy współudziale osoby prowadzącej księgi inwentarzowe do sporządzenia protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji w terminie do dnia 15.01.2004 r. i dostarczenie do opinii Radcy Prawnego i Skarbnika do dnia 15.01.2004 r.”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-12-2004 12:15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-12-2004 12:15:03