Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 245/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.


ZARZĄDZENIE Nr 245/2004
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XV/119/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2004 rok - zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę -208.191 zł
w tym:
a) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2010, o kwotę -179.861 zł
b) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- w dziale 801, rozdział 80101, § 2033, o kwotę -18.825 zł
- w dziale 801, rozdział 80110, § 2033, o kwotę -2.827 zł
- w dziale 801, rozdział 80146, § 2033, o kwotę -1.415 zł
- w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, o kwotę -5.263 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę -2.000 zł
w tym:
a)z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2010, o kwotę -2.000 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę -208.191
w tym:
1) związane z realizacją zadań zleconych, o kwotę - 179.861
a) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej z tego:
- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110, o kwotę -179.325 zł
- w dziale 852, rozdział 85212, § 4110, o kwotę -536 zł
2) związane z realizacją własnych zadań bieżących, o kwotę -28.330
a) przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Krzywinie z tego:
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4243, o kwotę -10.780 zł
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4303, o kwotę -943 zł
b) przypadające do realizacji dla Zespołu Szkół w Widuchowej z tego:
- w dziale 801, rozdział 80101, § 4243, o kwotę -8.045 zł
- w dziale 801, rozdział 80110, § 4243, o kwotę -2.827 zł
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4303, o kwotę -472 zł
c) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej z tego:
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę -3.263 zł
- rozdział 85219, § 4300, o kwotę -2.000 zł
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 2.000
w tym:
1) związane z realizacją zadań zleconych, o kwotę -2.000 zł
a) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej z tego:
- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę -2.000 zł
§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych Gminy - w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się wydatki na własne zadania bieżące, o kwotę -85.080

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Gminy w Widuchowej
a) w dziale 630, o kwotę -679 zł
z tego:
- w rozdziale 63095, § 4430 -479 zł,
- w rozdziale 63095, § 4210 -200 zł,
b) w dziale 750, o kwotę -6.700 zł
z tego:
- w rozdziale 75023, § 4410 -6.400 zł,
- w rozdziale 75095, § 4430 -300 zł,
c) w dziale 754, o kwotę -7.700 zł
z tego:
- w rozdziale 75403, § 2950 -1.000 zł,
- w rozdziale 75412, § 4110 -500 zł,
- w rozdziale 75412, § 4120 -200 zł,
- w rozdziale 75412, § 3030 -4.000 zł,
- w rozdziale 75495, § 4300 -2.000 zł,
d) w dziale 756, o kwotę -200 zł
z tego:
- w rozdziale 75647, § 4100 -200 zł,
e) w dziale 851, o kwotę -2.400 zł
z tego:
- w rozdziale 85154, § 4260 -2.400 zł,
f) w dziale 900, o kwotę -143 zł
z tego:
- w rozdziale 90003, § 4210 -143 zł,
g) w dziale 921, o kwotę -4.000 zł
z tego:
- w rozdziale 92109, § 4270 -4.000 zł,
h) w dziale 926, o kwotę -255 zł
z tego:
- w rozdziale 92605, § 4300 - 255 zł,
- w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej
a) w dziale 852, o kwotę -726 zł
z tego:
- w rozdziale 85214, § 3110 -626 zł,
- w rozdziale 85219, § 4300 -100 zł,
- w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Widuchowej
a) w dziale 921, o kwotę -4.400 zł
z tego:
- w rozdziale 92116, § 4300 -3.900 zł,
- w rozdziale 92116, § 4410 -500 zł,
- w planie finansowym Zespołu Szkół w Widuchowej
a) w dziale 801, o kwotę -32.620 zł
z tego:
- w rozdziale 80110, § 4010 -16.500 zł,
- w rozdziale 80101, § 4010 -16.120 zł,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywinie
a) w dziale 801, o kwotę - 25.400 zł
z tego:
- w rozdziale 80101, § 4210 -14.000 zł,
- w rozdziale 80101, § 4240 -3.000 zł,
- w rozdziale 80101, § 4260 -4.700 zł,
- w rozdziale 80101, § 4300 -1.000 zł,
- w rozdziale 80101, § 4410 -2.700 zł,
2) zwiększa się wydatki na własne zadania bieżące, o kwotę -85.080
w tym:
- w planie finansowym Urzędu Gminy w Widuchowej
a) w dziale 630, o kwotę -679 zł
z tego:
- w rozdziale 63095, § 4300 -679 zł,
b) w dziale 750, o kwotę -6.700 zł
z tego:
- w rozdziale 75023, § 4270 -6.400 zł,
- w rozdziale 75095, § 4210 -300 zł,
c) w dziale 754, o kwotę -7.700 zł
z tego:
- w rozdziale 75403, § 4210 -1.000 zł,
- w rozdziale 75412, § 4010 -700 zł,
- w rozdziale 75412, § 4210 -6.000 zł,
d) w dziale 756, o kwotę -200 zł
z tego:
- w rozdziale 75647, § 4430 -200 zł,
e) w dziale 851, o kwotę -2.400 zł
z tego:
- w rozdziale 85154, § 4300 -2.400 zł,
f) w dziale 900, o kwotę -143 zł
z tego:
- w rozdziale 90003, § 3020 -143 zł,
g) w dziale 921, o kwotę -4.000 zł
z tego:
- w rozdziale 92109, § 4210 -4.000 zł,
h) w dziale 926, o kwotę -255 zł
z tego:
- w rozdziale 92605, § 4430 -255 zł,
- w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej
a) w dziale 852, o kwotę -726 zł
z tego:
- w rozdziale 85214, § 4110 -626 zł,
- w rozdziale 85219, § 4410 -100 zł,
- w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Widuchowej
a) w dziale 921, o kwotę -4.400 zł
z tego:
- w rozdziale 92116, § 4210 -2.400 zł,
- w rozdziale 92116, § 4240 -2.000 zł,
- w planie finansowym Zespołu Szkół w Widuchowej
a) w dziale 801, o kwotę -32.620 zł
z tego:
- w rozdziale 80110, § 4210 -5.000 zł,
- w rozdziale 80110, § 4240 -1.500 zł,
- w rozdziale 80110, § 4300 -10.000 zł,
- w rozdziale 80101, § 4210 -10.500 zł,
- w rozdziale 80101, § 4240 -5.620 zł,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywinie
a) w dziale 801, o kwotę -25.400 zł
z tego:
- w rozdziale 80101, § 4270 -25.400 zł,
3) zmniejsza się wydatki na zadania zlecone, o kwotę -1.022
w tym:
- w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej
a) w dziale 852, o kwotę -1.022 zł
z tego:
- w rozdziale 85212, § 4210 -1.022 zł,
4) zwiększa się wydatki na zadania zlecone, o kwotę -1.022
w tym:
- w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej
a) w dziale 852, o kwotę -1.022 zł
z tego:
- w rozdziale 85212, § 3110 -1.022 zł,
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 245/2004
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 30 listopada 2004 r.

Zmiana budżetu spowodowana jest zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z następującymi zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

  1. Nr 465/2004 z dnia 29 października 2004 r.

  2. Nr 471/2004 z dnia 29 października 2004 r.

  3. Nr 478/2004 z dnia 8 listopada 2004 r.

  4. Nr 502/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.

  5. Nr 403/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.

  6. Nr 503/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.

Przeniesień wydatków dokonano na wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie oraz w związku z art. 48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także w związku z analizą wydatków budżetowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-12-2004 12:11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-12-2004 12:11:39