Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 240/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Widuchowej oraz jednostkach organizacyjnych.


ZARZĄDZENIE Nr 240/2004
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Widuchowej oraz jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zakładowym planie kont jednostki budżetowej - Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych opisanym w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2004 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 kwietnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. do wykazu kont zespołu 4 dopisuje się konto 490 - Rozliczenie kosztów wraz z opisem o następującej treści:
Konto 490 - Rozliczenie kosztów
Konto 490 służy do ujęcia:
1) w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” kosztów rozliczanych w czasie (w okresach późniejszych), które ujęte były na koncie 400 w wartości poniesionej;
2) zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rezerw tworzonych na koszty, w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
Na stronie Wn konta 490 ujmuje się zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych, w korespondencji z kontem 640.
Na stronie Ma konta 490 ujmuje się poniesione koszty rodzajowe przypadające na przyszłe okresy, w korespondencji z kontem 640.
Saldo Wn lub Ma konta 490 oznacza zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec roku w stosunku do stanu na początek roku.
Saldo konta 490 przenoszone jest w końcu roku obrotowego na konto 860.
2. do wykazu kont zespołu 6 dopisuje się konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów wraz z opisem o następującej treści:
Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne).
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę.
Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie:
1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie;
2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich tytułów.
Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma - rezerwy na wydatki przyszłych okresów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-11-2004 12:55:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-11-2004 12:55:30