Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 232/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowan


ZARZĄDZENIE Nr 232/2004
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność GMINY WIDUCHOWA.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 60/1 o pow. 0,1044 ha położonej w obrębie Rynica, w wysokości 2.000 zł (słownie złotych : dwa tysiące).

2. Wyznacza się na dzień 15.01.2005 r. godz. 1100 termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości szczegółowo określonej w § 1 niniejszego zarządzenia.

3. Powołuje się komisję przetargową w składzie:
1) Ewa Pawłowska - przewodnicząca komisji;
2) Mirosława Kęcka - członek komisji;
3) Janina Stojek - członek komisji;
4) Halina Łoik - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-11-2004 11:00:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-11-2004 11:00:43