Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 230/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.


ZARZĄDZENIE Nr 230/2004
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 października 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 110.421 zł
w tym:
a) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:
- w dziale 852, rozdział 85212, § 2010, o kwotę - 22.730 zł
- rozdział 85214, § 2010, o kwotę - 5.533 zł
- w dziale 900, rozdział 90015, § 2010, o kwotę - 3.507 zł
b) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- w dziale 801, rozdział 80113, § 2030, o kwotę - 2.520 zł
- w dziale 801, rozdział 80146, § 2033, o kwotę - 11.597 zł
- w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, o kwotę - 64.534 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 64.534 zł
w tym:
a) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:
- w dziale 852, rozdział 85219, § 2010, o kwotę - 64.534 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę -110.421
w tym:
1) związane z realizacją zadań zleconych, o kwotę - 28.263
a) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej
z tego:
- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110, o kwotę - 22.285 zł
- rozdział 85212, § 4210, o kwotę - 445 zł
- rozdział 85214, § 3110, o kwotę - 5.533 zł

2) związane z realizacją własnych zadań bieżących, o kwotę - 82.158
a) przypadające do realizacji dla Urzędu Gminy w Widuchowej
z tego:
- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę - 2.520 zł
- w dziale 900, rozdział 90015, § 4260, o kwotę - 3.507 zł
b) przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Krzywinie
z tego:
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4303, o kwotę - 2.729 zł
c) przypadające do realizacji dla Zespołu Szkół w Widuchowej
z tego:
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4303, o kwotę - 8.868 zł
d) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej
z tego:
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę - 44.631 zł
- rozdział 85219, § 4040, o kwotę - 3.153 zł
- rozdział 85219, § 4110, o kwotę - 8.544 zł
- rozdział 85219, § 4120, o kwotę - 1.171 zł
- rozdział 85219, § 4210, o kwotę - 2.933 zł
- rozdział 85219, § 4260, o kwotę - 733 zł
- rozdział 85219, § 4300, o kwotę - 1.761 zł
- rozdział 85219, § 4410, o kwotę - 367 zł
- rozdział 85219, § 4440, o kwotę - 1.241 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 64.534
w tym (w całości):
1) związane z realizacją zadań zleconych, o kwotę - 64.534
a) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej
z tego:
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4010, o kwotę - 44.631 zł
- rozdział 85219, § 4040, o kwotę - .153 zł
- rozdział 85219, § 4110, o kwotę - 8.544 zł
- rozdział 85219, § 4120, o kwotę - 1.171 zł
- rozdział 85219, § 4210, o kwotę - 2.933 zł
- rozdział 85219, § 4260, o kwotę - 733 zł
- rozdział 85219, § 4300, o kwotę - 1.761 zł
- rozdział 85219, § 4410, o kwotę - 367 zł
- rozdział 85219, § 4440, o kwotę - 1.241 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 230/2004
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 30 października 2004 r.

Zmiana budżetu spowodowana jest zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z następującymi zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:
Nr 406/2004 z dnia 5 października 2004 r., Nr 412/2004 z dnia 6 października 2004 r.,

  1. Nr 424/2004 z dnia 13 października 2004 r.,

  2. Nr 426/2004 z dnia 13 października 2004 r.,

  3. Nr 435/2004 z dnia 19 października 2004 r.,

  4. Nr 447/2004 z dnia 19 października 2004 r.

Dotacja w dziale 900 rozdział 90015 została zwiększona o kwotę 3.507 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-11-2004 10:55:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-11-2004 10:55:42