Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 216/2004 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.


ZARZĄDZENIE Nr 216/2004
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 września 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XV/119/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2004 rok - zarządza się, co następuje :


§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 134.330 zł

w tym :

a) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami

- w dziale 852, rozdział 85212, § 2010, o kwotę - 90.057 zł

- rozdział 85212, § 2910, o kwotę - 203 zł

b) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin

- w dziale 801, rozdział 80101, § 2033, o kwotę - 40.769 zł

- w dziale 801, rozdział 80146, § 2033, o kwotę - 3.301 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę -134.330 zł

w tym :

1) związane z realizacją zadań zleconych, o kwotę - 90.260 zł

a) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej

z tego :

- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110, o kwotę - 88.291 zł

- rozdział 85212, § 4210, o kwotę - 1.766 zł

- rozdział 85212, § 2910, o kwotę - 203 zł

2) związane z realizacją własnych zadań bieżących, o kwotę - 44.070 zł

a) przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Krzywinie

z tego :

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4273, o kwotę - 40.769 zł

- w dziale 801, rozdział 80146, § 4303, o kwotę - 1.886 zł

b) przypadające do realizacji dla Zespołu Szkół w Widuchowej

z tego :

- w dziale 801, rozdział 80146, § 4303, o kwotę - 1.415 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy

w ten sposób, że

1) zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę- 5.600 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy

a) przypadające do realizacji Urzędowi Gminy w Widuchowej

z tego :

- 2 -

- w dziale 921, rozdział 92109, § 4270, o kwotę - 5.000 zł

- w dziale 926, rozdział 92605, § 4300, o kwotę - 600 zł

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych Gminy - w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że :

1) zmniejsza się wydatki na własne zadania bieżące, o kwotę - 32.699

w tym :

- w planie finansowym Urzędu Gminy w Widuchowej

a) w dziale 750, o kwotę - 5.761 zł

z tego :

- w rozdziale 75023, § 4040 - 5.761 zł,

b) w dziale 921, o kwotę -15.672 zł

z tego :

- w rozdziale 92195, § 4210 - 1.591 zł,

- w rozdziale 92195, § 4300 - 14.081 zł,

c) w dziale 926, o kwotę -10.316 zł

z tego (w całości) :

- w rozdziale 92605, § 4300 - 10.316 zł,

- w planie finansowym Zespołu Szkół w Widuchowej

b) w dziale 801, o kwotę - 750 zł

z tego (w całości) :

- w rozdziale 80101, § 4040 - 750 zł,

- w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Widuchowej

c) w dziale 921, o kwotę - 200 zł

z tego (w całości) :

- w rozdziale 92116, § 4300 - 200 zł,

2) zwiększa się wydatki na własne zadania bieżące, o kwotę - 32.699

w tym :

- w planie finansowym Urzędu Gminy w Widuchowej

a) w dziale 750, o kwotę - 5.761 zł

z tego :

- w rozdziale 75023, § 4010 - 5.761 zł,

b) w dziale 921, o kwotę -15.672 zł

z tego :

- w rozdziale 92195, § 4301 - 15.672 zł,

c) w dziale 926, o kwotę -10.316 zł

z tego :

- w rozdziale 92605, § 4210 - 7.500 zł,

- w rozdziale 92605, § 4430 - 2.816 zł,

- w planie finansowym Zespołu Szkół w Widuchowej

b) w dziale 801, o kwotę - 750 zł

z tego (w całości) :

- w rozdziale 80101, § 4300 - 750 zł,

- w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Widuchowej

- 3 -

c) w dziale 921, o kwotę - 200 zł

z tego (w całości) :

- w rozdziale 92116, § 3020 - 200 zł,

3) zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych, o kwotę - 1.817

w tym :

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej

a) w dziale 852, o kwotę - 1.817 zł

z tego :

- w rozdziale 85212, § 4010 - 1395 zł,

- w rozdziale 85212, § 4110 - 370 zł,

- w rozdziale 85212, § 4120 - 52 zł,

4) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych, o kwotę - 1.817

w tym :

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej

a) w dziale 852, o kwotę - 1.817 zł

z tego :

- w rozdziale 85212, § 4210 - 1.817 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 216/2004

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 30 września 2004 r.

Zmiana budżetu spowodowana jest zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z następującymi zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego :

a) Nr 362/2004 z dnia 8 września 2004 r.

b) Nr 154/2004 z dnia 27 września 2004 r.

Niniejszym Zarządzeniem Wójt przeniósł środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane

z zakupem usług na imprezę „Krzywińska Liga Biegów Przełajowych” (zabezpieczenie obsługi medycznej, obsługa sędziowska) oraz środki na zakup usług remontowych

w świetlicach wiejskich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-10-2004 12:47:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 13-10-2004 12:47:40