Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 209/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Krzywinie.


ZARZĄDZENIE Nr 209/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

o przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej

w Krzywinie.

 1. Zarządzenie przeprowadzenia spisu z natury w Szkole Podstawowej w Krzywinie z Filią w Żelechowie.

 2. Spisem z natury należy objąć składniki majątkowe: środki trwałe, wyposażenie

……………………………………………………………………………..

 1. Osobą materialnie odpowiedzialną jest: Helena Szuszkiewicz

……………………………………………………………………………..

 1. Termin rozpoczęcia 30 sierpnia 2004 zakończenia inwentaryzacji 1 września 2004 r.

 2. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam (komisję, zespół spisowy) w następującym składzie :

 1. Grażyna Kuczys - przewodniczący

 2. Agnieszka Stojek - członek

 3. Natalia Kubacha - członek

4) Grażyna Magdziak - członek

Osoby powołane na członków zespołu ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić w/g stanu na dzień 30 sierpnia 2004 zgodnie z planem inwentaryzacji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą uproszczoną przez porównanie stanu księgowego ze stanem faktycznym. Porównań należy dokonać na wydrukach z programu Ewidencja środków trwałych i wyposażenia. W przypadku ewentualnych różnic sporządzone zostanie zestawienie różnic inwentaryzacyjnych.

 3. Szkolenia i instruktażu komisji inwentaryzacyjnej dokona skarbnik gminy

(lub osoba przez niego upoważniona).

 1. Wyceny majątku dokona osoba prowadząca księgi inwentarzowe, bądź wyznaczony pracownik.

 2. Zobowiązuję osobę prowadzącą ewidencję środków trwałych do uzgodnienia stanu z ewidencją księgową (osobę prowadzącą księgi inwentarzowe).

 3. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do złożenia sprawozdania opisowego z przebiegu inwentaryzacji do dnia 3 września 2004.

 4. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej przy współudziale osoby prowadzącej księgi inwentarzowe do sporządzenia protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji w terminie do dnia 3 września 2004 i dostarczenie do opinii Radcy prawnego i Skarbnika do dnia 3 września 2004.

Wójt


Załącznik do Zarządzenia Nr 209/2004

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

PLAN INWENTARYZACJI

Etap I - Przygotowanie inwentaryzacji

Lp

Fazy czynności do wykonania

Odpowiedzialny

(wykonawca)

Szacunkowy termin zakończenia

1

Wydanie zarządzenia

Wójt

26.08.2004

2

Przeprowadzenie szkolenia-istruktażu

główny księgowy

26.08.2004

3

Przygotowanie do inwentaryzacji poprzez:

a) uzgodnienie ewidencji pól spisowych z ewidencją księgową

b) przygotowanie (uporządkowanie) dokumentacji

c) uporządkowanie pól spisowych

Osoby odpowiedzialne materialnie i księgowość

27.08.2004

Etap II - przygotowanie inwentaryzacji

Lp

Fazy czynności do wykonania

Odpowiedzialny

(wykonawca)

Szacunkowy termin zakończenia

1

Zebranie oświadczeń wstępnych od osób odpowiedzialnych materialnie

zespół spisowy

30.08.2004

2

Zabezpieczenie ewidencji inwentaryzowanych składników

zespół spisowy

30.08.2004

3

Pobranie wydruków ewidencji księgowej do porównań. Wydruki winne być zaparafowane przez Skarbnika Gminy.

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

30.08.2004

4

Przeprowadzenie inwentaryzacji w miejscu

zespół spisowy, osoby odpowiedzialne materialnie

30.08-1.09.2004

7

Pobranie od osób odpowiedzialnych materialnie oświadczeń końcowych

zespół spisowy

1.09.2004

8

Przekazanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (spisów, protokołów, oświadczeń) do księgowości

zespół spisowy

2.09.2004

10

Udostępnienie osobom odpowiedzialnym materialnie prowadzonej przez nich ewidencji

zespół spisowy

1.09.2004

12

Złożenie sprawozdań zespołów spisowych

zespół spisowy

3.09.2004

Etap III - wycena materiałów inwentaryzacyjnych, ustalenie, weryfikacja i rozliczenie różnic

Lp

Fazy czynności do wykonania

Odpowiedzialny

(wykonawca)

Szacunkowy termin zakończenia

2

Ustalenie i wycena różnic inwentaryzacyjnych

komisja inwentaryzacyjna

księgowość

3.09.2004

3

Wyjaśnienie okoliczności i przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych

osoby odpowiedzialne materialnie

3.09.2004

4

Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych

komisja inwentaryzacyjna, zespoły spisowe, księgowość

3.09.2004

5

Opracowanie sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej z weryfikacji różnic z wnioskami co do sposobu ich rozliczenia

komisja inwentaryzacyjna

3.09.2004

6

Zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej

skarbnik, radca prawny

3.09.2004

7

Decyzja o rozliczeniu różnic

Wójt, kierownik jednostki

3.09.2004

8

Ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie

księgowość

6.09.2004

9

Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (5 lat)

księgowość

6.09.2004

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-08-2004 12:10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-08-2004 12:10:08