Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 202/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, udziału w nieruchomości


ZARZĄDZENIE Nr 202/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, udziału

w nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność GMINY WIDUCHOWA.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543,

z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,

Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,

poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96,

poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1996, Nr 217, poz. 2124,

z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 ) oraz Uchwały

Nr XVIII/146/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego oraz udziału

w nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność GMINY WIDUCHOWA Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanego w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 75,17 m2 w budynku nr 6 w Bolkowicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 1/35 o pow. 0,0451 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bolkowice gm. WIDUCHOWA 2, dla którego Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 49305 w wysokości 15.000 zł ( słownie złotych : piętnaście tysięcy ).

2. Ustala się postąpienie w wysokości 150 zł.

3. Ustala się cenę wywoławczą zbywanego w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego udziału w 2500/10000 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 1/36 o pow. 0,0613 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bolkowice gm. WIDUCHOWA 2, dla którego Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą

nr 31705 w wysokości 2.300 zł ( słownie złotych : dwa tysiące trzysta ).

4. Ustala się postąpienie w wysokości 30 zł.

5. Wyznacza się na dzień 15.10.2004 r. godz. 1000 termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości szczegółowo określonych w § 1 niniejszego zarządzenia.

6. Powołuje się komisję przetargową w składzie :

1) Ewa Pawłowska - przewodnicząca komisji,

2) Mirosława Kęcka - członek komisji,

3) Janina Stojek - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-08-2004 12:06:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-08-2004 12:06:59