Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 201/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej włas


ZARZĄDZENIE Nr 201/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność GMINY WIDUCHOWA.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 112,

Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721,

Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1996, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 ) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 235/1 o pow. 0,50 ha położonej

w obrębie geodezyjnym LUBICZ, w wysokości 3.200 zł ( słownie złotych : trzy tysiące dwieście złotych ).

2. Ustala się postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej.

3. Wyznacza się na dzień 15.10.2004 r. godz. 1000 termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości szczegółowo określonej w § 1 niniejszego zarządzenia.

4. Powołuje się komisję przetargową w składzie :

1) Ewa Pawłowska - przewodnicząca komisji,

2) Janina Stojek - członek komisji,

3) Mirosława Kęcka - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-08-2004 12:06:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-08-2004 12:06:39