Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 195/2004


Zarządzenie Nr 195/2004

Wójta Gminy Widuchowa

z dnia 30 czerwca 2004 r

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt.1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122 poz. 1315 z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,Nr 156, poz. 1300 z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XV/119/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2004 rok - zarządza się co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy ujęte w planie finansowymi

Urzędu Gminy Widuchowa, o kwotę - 88.451

w tym - z tytułu:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych Gminy, o kwotę - 60.182 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 - 808 zł,

b) w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 - 37.581 zł,

c) w dziale 852, rozdział 85295, § 2030 - 21.793 zł;

2) dotacji celowych jw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę - 28.269 zł

z tego:

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 - 27.854 zł

- rozdział 85216, § 2010 - 415 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy ujęte w planie finansowym

Urzędu Gminy Widuchowa, o kwotę -37.581

w tym - z tytułu:

1) zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej…

- w dziale 852, rozdział 85214, § 2010, o kwotę - 37.581 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania bieżące, o kwotę - 138.714,23

w tym:

1) na zadania własne w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, o kwotę - 60.182

z tego:

a) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej

- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110 - 37.581 zł:

- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110 - 21.793 zł;

b)przypadające do realizacji Zespołowi Szkół w Widuchowej

- w dziale 801, rozdział 80101, § 3240 - 1.000 zł;

c)przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Krzywinie

- w dziale 801, rozdział 80101, § 3240 - 808 zł;

2) na zadnia z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

gminom ustawami, o kwotę - 78.532,23

z tego:

a) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej - 77.948 zł

- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110 - 27.297 zł

- rozdział 85212, § 4010 - 340 zł

- rozdział 85212, § 4110 - 22.059 zł

- rozdział 85212, § 4120 - 8 zł

- rozdział 85212, § 4210 - 150 zł

- rozdział 85214, § 3110 - 27.679 zł

- rozdział 85216, § 3110 - 415 zł

b) przypadające do realizacji Urzędowi Gminy Widuchowa, o kwotę - 584,23 zł

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4440 - 29 zł

- w dziale 751, rozdział 75113, § 4210 - 76,23 zł

- w dziale 751, rozdział 75113, § 4300 - 479 zł

§ 4. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę - 87.844,23 zł

1) przypadające do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widuchowej,

o kwotę - 87.260

w tym:

- w dziale 852, rozdział 85212, § 3110, o kwotę - 22.000 zł.

-rozdział 85214, § 3110, o kwotę - 37.581 zł

-rozdział 85214, § 4110, o kwotę - 27.679 zł

2) przypadające do realizacji Urzędowi Gminy Widuchowa, o kwotę - 584,23 zł

w tym:

- w dziale 750, rozdział 75011, § 4300 - 29 zł

- w dziale 751, rozdział 75113, § 4410 - 555,23 zł

2. Zmniejsza się wydatki na własne zadania bieżące w ramach dotacji

celowych z budżetu państwa, o kwotę - 1.000 zł

1) przypadające do realizacji Szkole Podstawowej w Krzywinie

- w dziale 801, rozdział 80101, § 3240 - 1.000 zł;

§ 5. 1. Dokonuje się przeniesień własnych wydatków bieżących

1) ujętych w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa

w ten sposób, że

a) zmniejsza się wydatki, o kwotę - 30.556 zł

w tym:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 - 10.000 zł

- w dziale 630, rozdział 63095, § 4300 - 2.479 zł

- w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 1.000 zł

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4410 - 4.000 zł

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4040 - 1.000 zł

- w dziale 754, rozdział 75412, § 4300 - 3.500 zł

- w dziale 754, rozdział 75414, § 4300 - 300 zł

- w dziale 851, rozdział 85154, § 4300 - 1.850 zł

- w dziale 900, rozdział 90003, § 4210 - 200 zł

- w dziale 921, rozdział 92109, § 4270 - 2.000 zł

- w dziale 921, rozdział 92195, § 4300 - 4.227 zł

b) zwiększa się wydatki, o kwotę - 30.556 zł

w tym:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4210 - 10.000 zł

- w dziale 630, rozdział 63095, § 4210 - 2.000 zł

- w dziale 630, rozdział 63095, § 4430 - 479 zł

- w dziale 700, rozdział 70005, § 4430 - 1.000 zł

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4420 - 4.000 zł

- w dziale 750, rozdział 75023, § 3020 - 1.000 zł

- w dziale 754, rozdział 75412, § 3020 - 1.000 zł

- w dziale 754, rozdział 75412, § 4010 - 2.500 zł

- w dziale 754, rozdział 75414, § 4410 - 300 zł

- w dziale 851, rozdział 85154, § 4260 - 600 zł

- w dziale 851, rozdział 85154, § 4110 - 1.250 zł

- w dziale 900, rozdział 90003, § 3020 - 200 zł

- w dziale 921, rozdział 92109, § 4210 - 2.000 zł

- w dziale 921, rozdział 92195, § 4210 - 4.227 zł

2) ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krzywinie

w ten sposób, że

a) zmniejsza się wydatki, o kwotę - 2.446

w tym:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4040 - 2.446 zł

b) zwiększa się wydatki, o kwotę - 2.446

w tym:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4110 - 2.106 zł

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4120 - 340 zł

3) ujętych w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej

w ten sposób, że

a) zmniejsza się wydatki, o kwotę - 823

w tym:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110 - 823 zł

b) zwiększa się wydatki, o kwotę - 823

w tym:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 4110 - 823 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Uzasadnienie:

Zmiana budżetu spowodowana jest zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z następującymi zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) Nr 227/2004 z 17 czerwca 2004 r. zwiększającym dotację na realizację zadania z zakresu dożywiania uczniów, o kwotę 21.793 zł oraz na uzupełnienie dotacji przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z pomocy społecznej, o kwotę 415 zł

b) Nr 241/2004 z 21 czerwca 2004 r. r. zmniejszającym dotację na wypłaty

zasiłków (w dziale 852, rozdział 85214, § 2010), o kwotę 37.581 zł; zwiększającym dotację na wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym (w dziale 852, rozdział 85214, § 2010), o kwotę 37.581 zł

c) Nr 242/2004 z 22 czerwca 2004 r. przyznającym dotację na realizację

świadczeń rodzinnych, o kwotę 27.854 zł

d) Nr 244/2004 z 24 czerwca 2004 r. zwiększającym dotację sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, o kwotę 808 zł

Poza powyższymi zmianami w planach finansowych jednostek organizacyjnych dokonano niezbędnych korekt wynikających z analizy wykonania budżetu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-07-2004 09:26:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-07-2004 09:26:11