Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 193/2004


ZARZĄDZENIE Nr 193/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

( Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124,

poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 ) zarządzam, co następuje :

§ 1. W zakładowym planie kont jednostki budżetowej - Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych opisanym w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2004 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 kwietnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) do wykazu kont zespołu 1 dopisuje się konto 131 - Rachunki bieżące wraz z opisem

o następującej treści :

Konto 131 - Rachunki bieżące

Konto 131 służy do ewidencji środków pieniężnych środków specjalnych jednostki budżetowej, znajdujących się na rachunku bankowym.

Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego.

Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

2) w opisie konta 760 - „Pozostałe przychody i koszty operacyjne” zawartego w punkcie

30 ww. załącznika dopisuje się zdanie : „Na koncie 760 ewidencjonuje się zwiększenia

i zmniejszenia przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych

w korespondencji z kontem 131”.

§ 2. Konta wymienione w zakładowym planie kont opisanym w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2004 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 kwietnia 2004 r. mogą być wprowadzane do ewidencji księgowej w wypadkach wystąpienia przesłanek uzasadniających ich użycie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-07-2004 09:25:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-07-2004 09:25:33