Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 191/2004


ZARZĄDZENIE Nr 191/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 8 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność GMINY WIDUCHOWA.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129,

poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070,

Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240,

poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124,

poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1996, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 ) oraz Uchwały Nr XVI/129/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa Wójt Gminy zarządza,

co następuje :

§ 1. Ustala się cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej

46,30 m2 w budynku nr 32 w Lubiczu wraz z udziałem w 1388/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 2/4 o pow. 0,0618 ha obr. Lubicz dla którego Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą 49280 w wysokości 10.000 zł ( słownie złotych : dziesięć tysięcy ) w tym : udział w gruncie 990 zł ( słownie złotych : dziewięćset dziewięćdziesiąt ).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2004 16:09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2004 16:09:00