Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 189/2004


ZARZĄDZENIE Nr 189/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 8 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność GMINY WIDUCHOWA.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240,

poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124,

poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1996, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 ) oraz Uchwały Nr VI/130/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży

w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanego w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 71,96 m2 w budynku nr 11 w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu

nr 306 o pow. 0,0110 ha, położonej w obrębie geodezyjnym WIDUCHOWA 2, w wysokości 42.000 zł ( słownie złotych : czterdzieści dwa tysiące ).

2. Ustala się postąpienie w wysokości 420 zł.

3. Wyznacza się na dzień 06.08.2004 r. godz. 1000 termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości szczegółowo określonej w § 1 niniejszego zarządzenia.

4. Powołuje się komisję przetargową w składzie :

1) Ewa Pawłowska - przewodnicząca komisji,

2) Mirosława Kęcka - członek komisji,

3) Janina Stojek - członek komisji .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2004 16:08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2004 16:08:36