Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 180/2004


ZARZĄDZENIE Nr 180/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 20 maja 2004 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568 ) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Widuchowa projekty uchwał stanowiące załączniki

od nr 1 do nr 7, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 180 / 2004

Wójta Gminy Widuchowa z dnia 20 maja 2004 r.

- projekt -

UCHWAŁA Nr XVII/133/2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 r.

w następujący sposób :

1) zmniejsza się wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy na zadanie inwestycyjne pn. „spięcie wodociągu w Dębogórze z wodociągiem Widuchowa Marwice” w dziale 010 rozdziale 01010, § 6050-1 o kwotę 186.167 zł

Plan wydatków po zmianie na zadanie pn. „spięcie wodociągu w Dębogórze

z wodociągiem Widuchowa Marwice” przedstawia się następująco:

- dział 010, rozdział 01010, § 6050-1 - 83.833 zł

2) zwiększa się wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy na zadanie inwestycyjne pn. „przesył wody z Bolkowic do Lubiczyna i stacji PKP Widuchowa oraz sieć wodociągowa w tych miejscowościach” w dziele 010 rozdziale 01010, § 6050-2 o kwotę 186.167 zł

Plan wydatków po zmianie na zadanie pn.„przesył wody z Bolkowic do Lubiczyna i stacji PKP Widuchowa oraz sieć wodociągowa w tych miejscowościach” przedstawia się następująco:

- dział 010, rozdział 01010, § 6050-2 - 628.349 zł

§ 2. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/119/2004 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Widuchowa na lata 2003-2005 otrzymuje brzmienie jak

w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/133/2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 27 maja 2004 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XV/119/2004

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 26 marca 2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WIDUCHOWA NA LATA 2003-2005

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-07-2004 11:13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-07-2004 11:13:34