Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 160/2004


ZARZĄDZENIE Nr 160/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości postąpienia oraz terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność GMINY WIDUCHOWA.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 143, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070,

Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1996, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 325/2

o pow. 0,0396 ha, położonej w obrębie geodezyjnym ŻELECHOWO, w wysokości 3.100 zł

(słownie złotych: trzy tysiące sto).

2. Ustala się postąpienie w wysokości 100 zł.

3. Wyznacza się na dzień 18.06.2004 r. godz. 1000 termin pierwszego przetargu

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości szczegółowo określonej w § 1

niniejszego zarządzenia.

4. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

1) Ewa Pawłowska - przewodnicząca komisji,

2) Mirosława Kęcka - członek komisji,

3) Janina Stojek - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 19-04-2004 13:50:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-04-2004 13:50:32