Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 152/2004


ZARZĄDZENIE Nr 152/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność GMINY WIDUCHOWA, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości postąpienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 143, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 2 art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ( Dz.U. Nr 9, poz. 30, z 2003 r. Dz.U. Nr 7, poz. 80 ) oraz Uchwały Nr IX/80/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia

10 września w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa, oznaczonej jako działka nr 496

o powierzchni ogólnej 0,0494 ha położonej w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 35058.

2. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 496 o pow. 0,0494 ha położonej

w obrębie Widuchowa 2 w wysokości 7.500 zł ( słownie złotych : siedem tysięcy pięćset ).

3. Ustala się postąpienie w wysokości 100 zł.

4. Wyznacza się na dzień 02.04.2004 r. godz. 1000 termin drugiego przetargu

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości szczegółowo określonej w § 1

niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1.1. powołuje się komisję przetargową w składzie :

1) Ewa Pawłowska - przewodnicząca komisji,

2) Mirosława Kęcka - członek komisji,

3) Janina Stojek - członek komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-03-2004 14:41:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-03-2004 14:41:00