Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 139/2004


ZARZĄDZENIE Nr 139/2004

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 21 stycznia 2004 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wycen nieruchomości oraz

powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 20a, art. 67, 68 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych

( Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130,

poz. 1188, Nr 165, poz. 1591 ) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1.1. Udzielić zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług

z zakresu wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, będących

przedmiotem zbycia.

2. Treść zaproszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym stanowi załącznik

do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Powołuje się komisję do udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa

w § 1 niniejszego zarządzenia w następującym składzie :

1) Ewa Pawłowska - przewodniczący komisji,

2) Mirosława Kęcka - członek komisji,

3) Janina Stojek - członek komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY WIDUCHOWA

74-120 WIDUCHOWA ul. GRUNWALDZKA 8,tel.fax(091) 416 72 55

działając w oparciu o przepisy art.67,68 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych ( Dz.U. z 2002 r. nr 72,poz.664 z późn. zm.)

z a p r a s z a

do wzięcia udziału w realizacji zamówienia publicznego z zakresu sporządzania wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, będących przedmiotem zbycia dla poszczególnych pozycji:

1. działki zurbanizowanej,

2. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oraz rzutem kondygnacji

budynku zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

3. lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem

w gruncie i rzutem odpowiednich kondygnacji,

4. lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie i rzutem kondygnacji,

5. budynku mieszkalnego wraz z gruntem,

6. budynku gospodarczego wraz z gruntem,

7. budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z gruntem,

8 innych nieruchomości.

Pisemne oferty określające cenę oraz termin wykonanie wycen należy złożyć

w terminie do dnia 10.02.2004 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa,

ul. Grunwaldzka 8,pok.nr 23.

Cenę dotyczącą poszczególnych pozycji należy podać kwotowo

z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.

Szczegółowych informacji udziela :

Mirosława Kęcka - tel. ( 091) 416 72 55 .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-02-2004 13:39:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-02-2004 13:39:03